Taryfa i ceny ciepła

Pobież plik taryfa dla ciepłaTaryfa dla ciepła – pobierz cały dokument

 

Aktualne ceny obowiązujące od sierpnia 2020

1. Ceny w zakresie wytwarzania i stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

Decyzją Prezesa URE Nr. OPO.4210.18.2020.JPi z dnia 13 lipca 2020 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła.

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o z siedzibą w Lesznie, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.18.2020.JPi z dnia 13 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

W części IV pkt 1. „Ceny w zakresie wytwarzania i stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła” otrzymują brzmienie:

Lp.Rodzaje cen i stawek opłatJednostki miaryGrupa odbiorców
C11C12C21C22C31
1Cena za zamówioną moc cieplną – rata rocznazł/MW/roknetto93 927,72
Cena za zamówioną moc cieplną – rata miesięcznazł/MW/m-cnetto7 827,31
2Cena ciepłazł/GJnetto37,44
3Cena nośnika ciepłazł/m3netto14,62
4Stawka opłaty stałej za usługi przemysłowe – rata rocznazł/MW/roknetto38 650,74
32 405,93
34 339,65
46 670,39
21 822,11
Stawka opłaty stałej za usługi przemysłowe – rata miesięcznazł/MW/m-cnetto3 220,90
2 700,49
2 861,64
3 889,20
1 818,51
5Stawka opłaty zmiennej za usługi przemysłowezł/GJnetto13,4112,2319,8416,649,99

2. Wysokość stawek opłat dla grupy odbiorców A i B

LP.Rodzaje stawek opłatJednostki miaryGrupa odbiorców
AB
1Stawka opłaty za moc cieplnązł/MW/m-cnetto19 679,46
9 430,85
2Stawka opłaty za ciepłozł/GJnetto67,3060,84

3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Średnica przyłącza (Stawka opłaty netto (zł/mb)
Dn 25212,14
Dn 32225,01
Dn 40261,70
Dn 50
277,87
Dn 65314,65
Dn 80
350,36
Dn 100
453,45

4. Ceny jednoczłonowe
Ustalone na podstawie cen i stawek zawartych w zmianie taryfie dla ciepła stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 13 lipca 2020 r. nr OPO.4210.18.2020.JPi.

Lp.Grupa odbiorcówOznaczenie
grupy
odbiorców
Cena netto (zł/GJ)
Cena ciepłaOpłata przesyłowaRazem
1Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcęC1149,7622,3272,08
2Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcęC2149,7626,4376,19
3Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i eksploatowanych przez odbiorcówC3149,7612,7962,55

Do powyższych stawek opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Pobierz nowy cennik w formacie pdfPobierz nowy cennik w formacie pdf


Podział odbiorców na grupy


A– Odbiorcy ciepła, dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym, gdzie nośnikiem ciepła jest para wodna
B– Odbiorcy ciepła, dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym, gdzie nośnikiem ciepła jest woda
C11– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę
C12– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, gdzie koszty zużycia energii elektrycznej w grupowym węźle ciepłowniczym ponosi odbiorca
C21– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę
C22– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, gdzie koszty zużycia energii elektrycznej w grupowym węźle ciepłowniczym ponosi odbiorca
C31– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i eksploatowanych przez odbiorców

Ceny obowiązujące do lipca 2020

1. Ceny w zakresie wytwarzania i stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

Decyzją Prezesa URE Nr. OPO.4210.5.2019.JPi z dnia 15 maja 2019 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła.

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o z siedzibą w Lesznie, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.5.2019.Jpi z 15 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

W części IV pkt 1. „Ceny w zakresie wytwarzania i stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła” otrzymują brzmienie:

Lp.Rodzaje cen i stawek opłatJednostki miaryGrupa odbiorców
C11C12C21C22C31
1Cena za zamówioną moc cieplną – rata rocznazł/MW/roknetto88 993,92
Cena za zamówioną moc cieplną – rata miesięcznazł/MW/m-cnetto7 416,16
2Cena ciepłazł/GJnetto36,92
3Cena nośnika ciepłazł/m3netto14,37
4Stawka opłaty stałej za usługi przemysłowe – rata rocznazł/MW/roknetto37 165,88
32 419,01
32 259,9944 784,54
20 570,60
Stawka opłaty stałej za usługi przemysłowe – rata miesięcznazł/MW/m-cnetto3 097,16
2 701,582 688,333 732,051 714,22
5Stawka opłaty zmiennej za usługi przemysłowezł/GJnetto13,1211,5820,1515,979,16

2. Wysokość stawek opłat dla grupy odbiorców A i B

LP.Rodzaje stawek opłatJednostki miaryGrupa odbiorców
AB
1Stawka opłaty za moc cieplnązł/MW/m-cnetto18 580,788 565,17
2Stawka opłaty za ciepłozł/GJnetto63,5560,40

3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Średnica przyłącza (Stawka opłaty netto (zł/mb)
Dn 25197,59
Dn 32213,93
Dn 40245,67
Dn 65297,87

4. Ceny jednoczłonowe
Ustalone na podstawie cen i stawek zawartych w zmianie taryfie dla ciepła stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 15 maja 2019 r. nr OPO.4210.5.2019.JPi.

Lp.Grupa odbiorcówOznaczenie
grupy
odbiorców
Cena netto (zł/GJ)
Cena ciepłaOpłata przesyłowaRazem
1Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcęC1148,4021,7170,11
2Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcęC2148,4025,7174,11
3Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i eksploatowanych przez odbiorcówC3148,4012,4460,84

Do powyższych stawek opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Podział odbiorców na grupy


A– Odbiorcy ciepła, dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym, gdzie nośnikiem ciepła jest para wodna
B– Odbiorcy ciepła, dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym, gdzie nośnikiem ciepła jest woda
C11– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę
C12– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, gdzie koszty zużycia energii elektrycznej w grupowym węźle ciepłowniczym ponosi odbiorca
C21– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę
C22– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, gdzie koszty zużycia energii elektrycznej w grupowym węźle ciepłowniczym ponosi odbiorca
C31– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i eksploatowanych przez odbiorców
© 2019 MPEC Spółka z o. o. w Lesznie
Skip to content