Strefa klienta

strefa klienta

Informacje dla klientów

  • Obsługa inwestorów, projektantów i innych podmiotów zainteresowanych podłączeniem do systemu ciepłowniczego MPEC.
  • Doradztwo techniczne w zakresie ciepłownictwa.
  • Przygotowanie ofert podłączenia obiektów do systemu ciepłowniczego MPEC.
  • Określanie warunków technicznych podłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej.
  • Uzgadnianie dokumentacji technicznej węzłów i sieci cieplnej.
  • Uzgadnianie tras przebiegu projektowanego uzbrojenia sieciowego.
  • Zawieranie umów na dostawę energii cieplnej.
  • Przyjmowanie, analizowanie oraz załatwianie zgłaszanych przez odbiorców ciepła reklamacji dotyczących rozliczeń za dostawę energii cieplnej.
  • Udzielanie pełnej informacji o sposobie naliczania opłat za energię cieplną w oparciu o aktualną taryfę ciepła.
  • Odczyty liczników energii cieplnej i innych danych niezbędnych dla prowadzenia prawidłowych rozliczeń z odbiorcami ciepła.

  

Cena netto (zł)

Cena brutto

Żużel wywrotka DAF

14 m ³ – 10,5 t

140,00

172,20

Transport wywrotka DAF

1 h

70,00

86,10

Razem:

258,30

Pobierz formularz zamówienia na żużel

Cennik za analizy laboratoryjne

L.P.

Analiza

Cena

1.Przygotowanie próbki laboratoryjnej

26,00 zł

2.Przygotowanie próbki analitycznej

26,00 zł

3.Oznaczenie wilgotności przemijającej [%]

78,00 zł

4.Oznaczenie wilgotności powietrzno-suchej (higroskopijnej) [%]

78,00 zł

5.Oznaczenie wilgotności analitycznej [%]

78,00 zł

6.Oznaczenie wilgotności całkowitej. (z obliczeń) [%]

130,00 zł

7.Oznaczenie popiołu [%]

156,00 zł

8.Oznaczenie siarki całkowitej [%]

173,00 zł

9.Oznaczenie ciepła spalania [kJ/kg]

186,00 zł

10.Oznaczenie wartości opałowej (z obliczeń) bez oznaczenia zawartości siarki całkowitej [kJ/kg]

212,00 zł

11.Oznaczenie wartości opałowej (z obliczeń) z oznaczeniem zawartości siarki całkowitej [kJ/kg]

255,00 zł

Cennik za usługi konserwacyjne i eksploatacyje

Lp.WyszczególnienieStawka /bez podatku VAT/

Konserwacja instalacji wewnętrznej budynku

1Konserwacja instalacji wewnętrznej co.0,05 zł/m2/m-c
2Konserwacja instalacji wewnętrznej c.w.u.0,03 zł/m2/m-c
3Konserwacja instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.0,07 zł/m2/m-c

Konserwacja węzłów ciepłowniczych

1Konserwacja węzła c.o. o mocy do 0,50 MW mocy zamówionej130 zł/szt./m-c
2Konserwacja węzła c.o. o mocy od 0,51 MW do 1,00 MW mocy zamówionej160 zł/szt./m-c
3Konserwacja węzła c.o. o mocy od 1,01 MW do 2,00 MW mocy zamówionej190 zł/szt./m-c
4Konserwacja węzła c.o. o mocy ponad 2,00 MW mocy zamówionej310 zł/szt./m-c
5Konserwacja węzła c.o. i c.w.u. o mocy do 0,50 MW mocy zamówionej210 zł/szt./m-c
6Konserwacja węzła c.o. i c.w.u. o mocy od 0,50 MW do 1,00 MW mocy zamówionej260 zł/szt./m-c
7Konserwacja węzła c.o. i c.w.u. o mocy od 1,01 MW do 2,00 MW mocy zamówionej310 zł/szt./m-c
8Konserwacja węzła c.o. i c.w.u. o mocy ponad 2,00 MW mocy zamówionej510 zł/szt./m-c

Eksploatacja węzłów cieplnych

1Eksploatacja węzłów cieplnych jedno- i dwufunkcyjnych (bez opłat za energię elektryczną)3,85 zł/GJ
2Eksploatacja węzłów cieplnych jedno- i dwufunkcyjnych (z opłatami za energię elektryczną)5,00 zł/GJ

Inne usługi

1Cena za płukanie jednej sztuki wymiennika ciepła typu JAD384,00 zł

Na naszej platformie zakupowej możesz sprawdzić nasze przetargi i zamówienia publiczne.

Zostań naszym partnerem.

Taryfa ciepła dla klientów MPEC Spółka z o. o. w Lesznie.

Sprawdź ceny ciepła.

samochód pogotowia ciepłowniczego

© 2019 MPEC Spółka z o. o. w Lesznie
Skip to content