Koncesje

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Lesznie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

na wytwarzanie ciepła (Nr WCC/59/272/U/OT-5/98/RO z dnia 25 września 1998 r. ze zmianami nr:

 • WCC/59A/272/U/OT-5/99 z dnia 8 kwietnia 1999 r.
 • WCC/59B/272/W/3/2000/ZJ z dnia 28 lipca 2000 r.
 • WCC/59C/272/W/OPO/2003/AJ z dnia 24 września 2003r.
 • WCC/59D/272/W/OPO/2005/AJ z dnia 2 marca 2005r.
 • WCC/59E/272/W/OPO/2005/AJ z dnia 4 listopada 2005r.
 • WCC/59F/272/W/OPO/2007/AJ z dnia 2 lutego 2007r.

Decyzja przedłużająca termin ważności koncesji:

 • WCC/59-ZTO/272/W/OPO/2007/MP z dnia 4 maja 2007r. (ważna do dnia 31.12.2025r.)
 • WCC/59-ZTO-A/272/W/OPO/2007/AJ z dnia 6 listopad 2007
 • WCC/59-ZTO/272/W/OPO/2008/MP z dnia 12 lutego 2008r.
 • WCC/59-ZTO-C/272/W/OPO/2009/AJ z dnia 30 kwietnia 2009r.
 • WCC/59-ZTO-D/272/W/OPO/2010/JP z dnia 23 kwietnia 2010r.
 • WCC/59-ZTO-E/272/W/OPO/2010/JP z dnia 16 listopada 2010r.
 • WCC/59-ZTO-F/272/W/OPO/2012/AgS z dnia 23 stycznia 2012r.
 • OPO.4110.35.2016.JPi z dnia 28 grudnia 2016r.

na przesyłanie i dystrybucję ciepła (Nr PCC/61/272/U/OT-5/98/RO z dnia 25 września 1998 r., ze zmianami nr:

 • PCC/61/S/272/U/3/99 z dnia 14 lipca 1999 r.
 • PCC/61A/272/W/3/99/RW z dnia 21 października 1999 r.
 • PCC/61B/272/W/3/2001/BK z dnia 17 października 2001r.
 • PCC/61C/272/W/OPO/2005/AJ z dnia 2 marca 2005r.

Decyzja przedłużająca termin ważności koncesji:

 • PCC/61-ZTO/272/W/OPO/2005/MP z dnia 4 maja 2007r. (ważna do dnia 31.12.2025r.)

na wytwarzanie energii elektrycznej (Nr WEE/2948/272/W/OPO/2014/JPi z dnia 24 lipca 2014 r. (ważna do dnia 31.12.2030r.)

 

Ponadto:

 • eksploatuje systemy ciepłownicze,
 • opracowuje ogólne i techniczne warunki, zgodnie z którymi następują podłączenia użytkowników do sieci ciepłowniczej,
 • prowadzi doradztwo techniczne,
 • realizuje inwestycje własne (modernizacyjno–odtworzeniowe i rozwojowe) oraz nadzór techniczny,
 • usługi w zakresie analiz laboratoryjnych opału, wody,
 • wdraża i promuje technologie proekologiczne i prooszczędnościowe,
 • prowadzi sprzedaż opału.

 

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE:

 • eksploatowane kotłownie:
  ciepłownia „ZATORZE” o mocy 76,41 MW,
  13 kotłowni gazowych o łączne mocy 2,13 MW,
 • węzły cieplne – 271 szt.,
 • sieć cieplna – 41,3 km,
 • zapotrzebowanie na ciepło – 68,34 MW,
 • powierzchnia ogrzewanych obiektów – 941,3 tys. m2,
 • kubatura ogrzewanych obiektów – 4280,2 tys. m3.

 

Sieć cieplna miasta Leszna jest siecią wodną wysokoparametrową dwuprzewodową pracującą ze zmienną temperaturą zasilania zależną od temperatury zewnętrznej. Dla temperatury zewnętrznej -18°C temperatura wody sieciowej osiąga parametry 135/83°C. Przetwarzanie ciepła z układu sieci wysokoparametrowej na parametry pracy instalacji wewnętrznych odbywa się w węzłach cieplnych wymiennikowych. Sieć cieplna zasila w ciepło budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej oraz w niewielkim stopniu przemysłowe.

© 2019 MPEC Spółka z o. o. w Lesznie
Skip to content