Udział ciepła OZE

Udział procentowy ciepła dostarczonego
w ciągu 2016 roku do sieci ciepłowniczej
miasta Leszna wytworzonego z odnawialnych
źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego
przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego
z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości
ciepła dostarczanego do tej
sieci wyniósł: UDH = 0,0%

© 2019 MPEC Spółka z o. o. w Lesznie
Skip to content