Klauzula informacyjna – Rodo

MPEC Leszno

Leszno, dnia 24. 05. 2018r.


Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o. o. z siedzibą w Lesznie ul. Spółdzielcza 12
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
  • wykonywanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
  • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
  • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej
  • wsparcia obsługi
  • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b, c, e, f – ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 7 kwietnia 2016r.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 3. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zwracania umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

© 2019 MPEC spółka z o. o. w Lesznie
Samochód ciężarowy na sprzedaż

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie ogłasza sprzedaż:

samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN/BEAUTEX TRANSPORTER T5 MAX :

Skip to content