Przetargi 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Data ogłoszenia

Termin skł. ofert

Status

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, nieruchomości zabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Królowej Jadwigi 29 a.

2017.12.20

2018.01.17

Odwołany

Dostawy paliwa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 prowadzone w formie kolejnych tankowań do zbiorników środków transportowych

2017.11.24

2017.12.14

Rozstrzygnięte

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w roku 2018 w obiektach administracyjno-biurowych i przemysłowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej w Lesznie o łącznej powierzchni ok. 2112,84m2

2017.11.14

2017.11.30

Rozstrzygnięte

Dostawa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie bonów towarowych w formie elektronicznych kart przedpłaconych wraz z doładowaniem.

2017.11.10

2017.11.20

Rozstrzygnięte

Budowa przyłącza sieci cieplnej preizolowanej do budynku mieszkalnego przy ul. Skarbowej w Lesznie.

2017.09.29

2017.10.12

Rozstrzygnięte

Budowa dwóch węzłów cieplnych przy ul. Ostroroga w Lesznie (budynek wielorodzinny nr 1 i 2).

2017.09.20

2017.10.04

Rozstrzygnięte

Budowa trzech węzłów cieplnych: przy ul. Skarbowej, Wilkowickiej i Chocimskiego w Lesznie.

2017.08.31

2017.09.15

Rozstrzygnięte

Budowa przyłącza sieci cieplnej preizolowanej do budynku handlowego przy ul. Chocimskiej w Lesznie.

2017.08.24

2017.09.20

Rozstrzygnięte

Renowacja pokrycia dachowego z papy na budynku przemysłowym o wymiarach 21x38m przy ul. Spółdzielczej 12 w Lesznie.

2017.08.21

2017.09.05

Rozstrzygnięte

Wymiana przenośnika przeznaczonego do transportu suchego pyłu z odpylacza z kotła WR-10 (KW-3) o łącznej długości koryta w osiach ok. L=5100x3=15300mm w ciepłowni „Zatorze” przy ul. Spółdzielczej w Lesznie.

2017.08.11

2017.08.28

Rozstrzygnięte

Wymiana fragmentu ogrodzenia posesji Okręgowego Urzędu Miar wraz z bramą i furtką przy ul. Dekana w Lesznie.

2017.07.24

2017.08.08

Rozstrzygnięte

Budowa przyłącza sieci cieplnej preizolowanej 2xDN65 o dł. 128,6m do hali przemysłowej przy ul. Wilkowickiej w Lesznie oraz przyłączy sieci cieplnej preizolowanej 2xDN80 o dł. 91,85m oraz 2xDN40 o dł. 8,01m do budynków wielorodzinnych przy ul. Ostroroga w Lesznie.

2017.07.18

2017.08.02

Rozstrzygnięte

Prace projektowo-kosztorysowe

2017.07.11

2017.07.28

Rozstrzygnięte

Dostawa dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego Qco=25,8kW i Qcwumax=39,1kW.

2017.06.23

2017.07.06

Rozstrzygnięte

Budowa przyłącza sieci cieplnej preizolowanej do budynku Straży Miejskiej przy ul. Berwińskich w Lesznie.

2017.06.21

2017.07.07

Rozstrzygnięte

Budowa przyłącza kanalizacyjnego DN200 przy ul. Fabrycznej w Lesznie. Termin realizacji zamówienia: do dnia 19.08.2017r.

2017.05.15

2017.06.28

Rozstrzygnięte

Dostawa węgla kamiennego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie w asortymencie miał energetyczny II, typ 32.1, klasy 23 MJ/kg w ilości ogólnej 22 100 Mg ±20% w okresie od września 2017r. do marca 2018r. (zgodnie z harmonogramem dostaw) realizowanej transportem kolejowym.

2017.05.19

2017.06.02

Rozstrzygnięte

Legalizacja 87 ultradźwiękowych liczników ciepła.

2017.05.18

2017.05.30

Rozstrzygnięte

Dostawa samochodu dostawczego samowyładowczego, napędzanego olejem napędowym, z 3 osobowa kabiną.

2017.05.02

2017.05.16

Rozstrzygnięte

Przebudowa napowietrznego odcinka (etap I) sieci cieplnej na sieć podziemną preizolowaną DN500/710-500/630 wraz z wykonaniem odwodnienia sieci w rejonie al. Piłsudskiego i ronda „Podwale” w Lesznie.

2017.04.20

2017.05.21

Rozstrzygnięte

Dostawa łyżki łupinowej do koparki CAT M315C: chwytak łupinowy o pojemności 0,75m3 z zębami i rotatorem – montaż na sworznie.

2017.04.13

2017.04.28

Rozstrzygnięte

Budowa sieci cieplnej DN 2×219,1/355-315 w rejonie ul.Kurpińskiego, Marcinkowskiego, Wałowej i al. Krasińskiego o dł. 372m z przyłączem DN 76,1/225 o dł. 10,80m przy ul. Skarbowej w Lesznie.

2017.03.31

2017.04.21

Rozstrzygnięte

Wykonanie audytów efektywności energetycznej dla pięciu przedsięwzięć wraz z przygotowaniem wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów”.

2017.03.28

2017.04.13

Rozstrzygnięte

Przebudowa sieci cieplnej napowietrznej 2×450/630 na podziemną preizolowaną dn300/500-450 na odcinku o dł.ok. 113,5m w rejonie ul. Ostroroga w Lesznie.

2017.03.24

2017.04.14

Rozstrzygnięte

Budowa dwóch przyłączy sieci cieplnej preizolowanej: do budynku pałacu przy ul. Ostroroga oraz budynku Biura Krajowej Informacji Podatkowej przy ul. Dekana w Lesznie.

2017.03.22

2017.04.07

Rozstrzygnięte

Kompleksowa modernizacja części ciśnieniowej istniejącego kotła WR-25 KW-2 na ściany szczelne z wykorzystaniem istniejącego rusztu RTP2x2500x7000 i istniejących stref podmuchowych wraz z robotami towarzyszącymi gwarantującymi pełne wykonanie zamówienia „pod klucz” zgodnie z technologią zawartą w dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego.

2017.02.28

2017.02.20

Rozstrzygnięte

Dostawa hamowanej przyczepy kłonicowej, dłużycy do przewozu stali i rur.

2017.01.18

2017.02.01

Rozstrzygnięte

Budowa dwóch przyłączy do budynków wielorodzinnych: przy ul. Dożynkowej (TEXO etap IV).

2017.01.18

2017.02.14

Rozstrzygnięty

Dostawa jednostanowiskowej workownicy taśmowej do pakowania opału z wagą i podajnikiem odbierającym worek.

2017.01.12

2017.01.26

Rozstrzygnięty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozdzielczej instalacji gazowej i cieplnej oraz 9szt. kotłowni gazowych (w tym 4 kontenerowych) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim dla Jednostki wojskowej JW3477 na terenie bazy Wyciążkowo k/Leszna.

2017.01.04

2017.01.31

Rozstrzygnięty

© 2019 MPEC Spółka z o. o. w Lesznie
Skip to content