Przetargi 2020

Przetargi

Przetargi na rok 2020

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu

Data ogłoszenia

Termin skł. ofert

Status


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 65 5256000, fax. 65 5256073 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz ze Studium wykonalności oraz planowanymi kosztami dla następujących zadań inwestycyjnych realizowanych pn. Modernizacja ciepłowni „Zatorze” w Lesznie w celu dostosowania istniejącego źródła ciepła MPEC Leszno do standardów emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT :
Zadanie nr 1: Budowa lub przebudowa istniejącej instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla dwóch kotłów WR-25EM KW-1 i KW-2
Zadanie nr 2: Budowa instalacji odazotowania na dwóch kotłach WR-25EM (KW-1 i KW-2) oraz WR-10EM (KW-3)

2020.11.19

2020.11.25

Rozstrzygnięty


W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zapraszamy Państwa do składania
ofert na: dostawy paliwa napędowego w sprzedaży bezgotówkowej z odroczonym terminem
płatności, w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 w formie kolejnych tankowań do zbiorników
środków transportowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w ilości
ogólnej; olej napędowy 20 943 l ± 15%, etylina E-95: 438 l ± 15% (nr postępowania
DI/28/2020)

2020.10.07

2020.11.03

Rozstrzygnięty

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 065 5256000, fax. 655256073 ogłasza przetarg sektorowy na : usługę sprzątania i utrzymania czystości w roku 2021 w obiektach administracyjno-biurowych i przemysłowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej w Lesznie o łącznej powierzchni ok. 2112,84m2 przy
użyciu sprzętu oraz środków czystości wykonawcy z zastosowaniem materiałów i środków, które nie będą szkodliwe dla ludzi oraz nie będą oddziaływać niszcząco na elementy pomieszczeń i ich wystrój

2020.10.07

2020.10.28

Rozstrzygnięty


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 65
5256000, fax. 65 5256073 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlano-montażowe dla
Budowa przyłączy cieplnych preizolowanych w Lesznie dla następujących zadań:
1. do budynku wielorodzinnego przy ul. Studziennej (A1): 2x60,3/125
2. do budynku wielorodzinnego przy ul. Chociszewskiego (bud. b13): 2x76,1/140+2x42,4/110

2020.10.07

2020.10.15

Rozstrzygnięty

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 65 5256000, fax. 65 5256073 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlano-montażowe dla budowy przyłącza cieplnego preizolowanego do budynków przy ul. Narutowicza 38 i 40 w Lesznie

2020.04.29

2020.05.13

Rozstrzygnięty

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 65 5256000, fax. 65 5256073 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlano-montażowe dla następujących zadań w postępowaniu nr DI/13/2020:
Budowa węzłów cieplnych dla następujących zadań inwestycyjnych:
1) Technologia węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Lipowej 29 w Lesznie
2) Technologia węzła cieplnego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Starozamkowej w Lesznie

2020.03.25

2020.04.21

Rozstrzygnięty

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 65 5256000, fax. 65 5256073 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlano-montażowe dla budowy przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDN80/160 i 2xDN40/110 do budynku przy ul. Sygietyńskiego w Lesznie

2020.03.25

2020.04.16

Rozstrzygnięty


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 65 5256000, fax. 65 5256073 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlano-montażowe dla następujących zadań w postępowaniu nr DI/06/2020:
Budowę węzłów cieplnych dla następujących zadań inwestycyjnych:
1) Technologia węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym B3 przy ul. Chocimskiej
2) Technologia węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym K2 B7 przy ul. Ostroroga

2020.03.03

2020.03.14

Rozstrzygnięty


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 65 5256000, fax. 65 5256073 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlano-montażowe dla następujących zadań w postępowaniu nr DI/04/2020:
1. do budynku przy ul. Mierosławskiego: 2xDN50/125
2. do budynku wielorodzinnego K2 przy ul. Ostroroga: 2xDN65/140 i 2xDN40/110
3. do budynków mieszkalnych przy ul. Lipowa/Starozamkowa: 2xDN50/125 i 2xDN40/110 oraz 2xDN32/100
4. do budynków przy ul. Skarbowej: 2x40/110, 2xDN150/250 oraz DN2x150/450

2020.02.26

2020.03.12

Rozstrzygnięty


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek na rok 2020 dla MPEC Sp. z o.o. w Lesznie.

2020.02.20

2020.02.29

Rozstrzygnięty


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 65 525-60-00, fax. 65 5256073 ogłasza przetarg na: dostawę czterech modułów c.w.u. dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (nr postępowania DI/03/2020)


2020.02.11

2020.02.21

Rozstrzygnięty

Platforma zakupowa

© 2019 MPEC Spółka z o. o. w Lesznie
Skip to content