Eksploatacja

Telefony bezpośrednie:
Dyspozytornia
993 / 65 525-60-29

Zastępca Kierownika Ds. Wytwarzania Ciepła
Dariusz Bartosik: 65 525-60-85
bartosik@mpec.leszno.pl

Mistrz Ds. Eksploatacji Sieci, Węzłów i Kotłowni Gazowych,
Technolog
Łukasz Haława: 65 525-60-22
halawa@mpec.leszno.pl

© 2019 MPEC Spółka z o. o. w Lesznie
Skip to content