Taryfa i ceny ciepła

Pobież plik taryfa dla ciepłaTaryfa dla ciepła – pobierz cały dokument

Nowe ceny obowiązują od dnia 01 czerwca 2019

1. Ceny w zakresie wytwarzania i stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

Decyzją Prezesa URE Nr. OPO.4210.5.2019.JPi z dnia 15 maja 2019 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła.

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o z siedzibą w Lesznie, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.5.2019.Jpi z 15 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

W części IV pkt 1. „Ceny w zakresie wytwarzania i stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła” otrzymują brzmienie:

Lp.Rodzaje cen i stawek opłatJednostki miaryGrupa odbiorców
C11C12C21C22C31
1Cena za zamówioną moc cieplną – rata rocznazł/MW/roknetto88 993,92
Cena za zamówioną moc cieplną – rata miesięcznazł/MW/m-cnetto7 416,16
2Cena ciepłazł/GJnetto36,92
3Cena nośnika ciepłazł/m3netto14,37
4Stawka opłaty stałej za usługi przemysłowe – rata rocznazł/MW/roknetto37 165,88
32 419,01
32 259,9944 784,54
20 570,60
Stawka opłaty stałej za usługi przemysłowe – rata miesięcznazł/MW/m-cnetto3 097,16
2 701,582 688,333 732,051 714,22
5Stawka opłaty zmiennej za usługi przemysłowezł/GJnetto13,1211,5820,1515,979,16

2. Wysokość stawek opłat dla grupy odbiorców A i B

LP.Rodzaje stawek opłatJednostki miaryGrupa odbiorców
AB
1Stawka opłaty za moc cieplnązł/MW/m-cnetto18 580,788 565,17
2Stawka opłaty za ciepłozł/GJnetto63,5560,40

3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Średnica przyłącza (Stawka opłaty netto (zł/mb)
Dn 25197,59
Dn 32213,93
Dn 40245,67
Dn 65297,87

4. Ceny jednoczłonowe
Ustalone na podstawie cen i stawek zawartych w zmianie taryfie dla ciepła stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 15 maja 2019 r. nr OPO.4210.5.2019.JPi.

Lp.Grupa odbiorcówOznaczenie
grupy
odbiorców
Cena netto (zł/GJ)
Cena ciepłaOpłata przesyłowaRazem
1Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcęC1148,4021,7170,11
2Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcęC2148,4025,7174,11
3Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i eksploatowanych przez odbiorcówC3148,4012,4460,84

Do powyższych stawek opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Pobierz nowy cennik w formacie pdfPobierz nowy cennik w formacie pdf


Podział odbiorców na grupy


A– Odbiorcy ciepła, dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym, gdzie nośnikiem ciepła jest para wodna
B– Odbiorcy ciepła, dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym, gdzie nośnikiem ciepła jest woda
C11– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę
C12– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, gdzie koszty zużycia energii elektrycznej w grupowym węźle ciepłowniczym ponosi odbiorca
C21– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę
C22– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, gdzie koszty zużycia energii elektrycznej w grupowym węźle ciepłowniczym ponosi odbiorca
C31– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i eksploatowanych przez odbiorców

Ceny obowiązywały do dnia 31 maja 2019

1. Ceny w zakresie wytwarzania i stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

Lp.Rodzaje cen i stawek opłatJednostki miaryGrupa odbiorców
C11C12C21C22C31
1Cena za zamówioną moc cieplną – rata rocznazł/MW/roknetto85 034,52
Cena za zamówioną moc cieplną – rata miesięcznazł/MW/m-cnetto7 086,21
2Cena ciepłazł/GJnetto34,90
3Cena nośnika ciepłazł/m3netto14,28
4Stawka opłaty stałej za usługi przemysłowe – rata rocznazł/MW/roknetto35 676,46
31 015,69
32 993,0543 864,71
19 326,90
Stawka opłaty stałej za usługi przemysłowe – rata miesięcznazł/MW/m-cnetto2 973,04
2 584,642 749,423 655,391 610,58
5Stawka opłaty zmiennej za usługi przemysłowezł/GJnetto12,9911,2620,0515,578,50

2. Ceny jednoczłonowe

Ustalone na podstawie cen i stawek zawartych w zmianie taryfie dla ciepła stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 15 maja 2019 r. nr OPO.4210.5.2019.JPi.

Lp.Grupa odbiorcówOznaczenie
grupy
odbiorców
Cena netto (zł/GJ)
Cena ciepłaOpłata przesyłowaRazem
1Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcęC1146,2520,7567,00
2Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcęC2146,2524,5770,82
3Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i eksploatowanych przez odbiorcówC3146,2511,8958,14

Do powyższych stawek opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Podział odbiorców na grupy


A– Odbiorcy ciepła, dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym, gdzie nośnikiem ciepła jest para wodna
B– Odbiorcy ciepła, dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym, gdzie nośnikiem ciepła jest woda
C11– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę
C12– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, gdzie koszty zużycia energii elektrycznej w grupowym węźle ciepłowniczym ponosi odbiorca
C21– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę
C22– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, gdzie koszty zużycia energii elektrycznej w grupowym węźle ciepłowniczym ponosi odbiorca
C31– Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i eksploatowanych przez odbiorców

Cennik za usługi konserwacyjne i eksploatacyjne

Lp.WyszczególnienieStawka /bez podatku VAT/
Konserwacja instalacji wewnętrznej budynku
1Konserwacja instalacji wewnętrznej co.0,05 zł/m2/m-c
2Konserwacja instalacji wewnętrznej c.w.u.0,03 zł/m2/m-c
3Konserwacja instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.0,07 zł/m2/m-c
Konserwacja węzłów ciepłowniczych
1Konserwacja węzła c.o. o mocy do 0,50 MW mocy zamówionej130 zł/szt./m-c
2Konserwacja węzła c.o. o mocy od 0,51 MW do 1,00 MW mocy zamówionej160 zł/szt./m-c
3Konserwacja węzła c.o. o mocy od 1,01 MW do 2,00 MW mocy zamówionej190 zł/szt./m-c
4Konserwacja węzła c.o. o mocy ponad 2,00 MW mocy zamówionej310 zł/szt./m-c
5Konserwacja węzła c.o. i c.w.u. o mocy do 0,50 MW mocy zamówionej210 zł/szt./m-c
6Konserwacja węzła c.o. i c.w.u. o mocy od 0,50 MW do 1,00 MW mocy zamówionej260 zł/szt./m-c
7Konserwacja węzła c.o. i c.w.u. o mocy od 1,01 MW do 2,00 MW mocy zamówionej310 zł/szt./m-c
8Konserwacja węzła c.o. i c.w.u. o mocy ponad 2,00 MW mocy zamówionej510 zł/szt./m-c
Eksploatacja węzłów cieplnych
1Eksploatacja węzłów cieplnych jedno- i dwufunkcyjnych (bez opłat za energię elektryczną)3,85 zł/GJ
2Eksploatacja węzłów cieplnych jedno- i dwufunkcyjnych (z opłatami za energię elektryczną)5,00 zł/GJ
Inne usługi
1
Cena za płukanie jednej sztuki wymiennika ciepła typu JAD
370,00 zł

Cennik za analizy laboratoryjne

L.p. Treść Cena
1 Przygotowanie próbki laboratoryjnej 26,00 zł
2 Przygotowanie próbki analitycznej 26,00 zł
3 Oznaczenie wilgotności przemijającej [%] 78,00 zł
4 Oznaczenie wilgotności powietrzno-suchej (higroskopijnej) [%] 78,00 zł
5 Oznaczenie wilgotności analitycznej [%] 78,00 zł
6 Oznaczenie wilgotności całkowitej. (z obliczeń) [%] 130,00 zł
7 Oznaczenie popiołu [%] 156,00 zł
8 Oznaczenie siarki całkowitej [%] 173,00 zł
9 Oznaczenie ciepła spalania [kJ/kg] 186,00 zł
10 Oznaczenie wartości opałowej (z obliczeń) bez oznaczenia zawartości siarki całkowitej [kJ/kg] 212,00 zł
11 Oznaczenie wartości opałowej (z obliczeń) z oznaczeniem zawartości siarki całkowitej [kJ/kg] 255,00 zł
© 2019 MPEC spółka z o. o. w Lesznie
Samochód ciężarowy na sprzedaż

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie ogłasza sprzedaż:

samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN/BEAUTEX TRANSPORTER T5 MAX :

Skip to content