Cennik za usługi konserwacyjne i eksploatacyjne

CENNIK ZA USŁUGI KONSERWACYJNE I EKSPLOATACYJNE

L.P.

Wyszczególnienie

Stawka
/bez podatku VAT/

Konserwacja instalacji wewnętrznych

1. Konserwacja instalacji wewnętrznej c.o.

0,05 zł/m2/m-c

2. Konserwacja instalacji wewnętrznej c.w.u.

0,03 zł/m2/m-c

3. Konserwacja instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

0,07 zł/m2/m-c

Konserwacja węzłów cieplnych

1. Konserwacja węzłów c.o. o mocy do 0,50 MW mocy zamówionej

130,00 zł/szt./ m-c

2. Konserwacja węzłów c.o. o mocy od 0,51 MW do 1,00 MW mocy zamówionej

160,00 zł/szt./ m-c

3. Konserwacja węzłów c.o. o mocy od 1,01 MW do 2,00 MW mocy zamówionej

190,00 zł/szt./ m-c

4. Konserwacja węzłów c.o. o mocy ponad 2,00 MW mocy zamówionej

310,00 zł/szt./ m-c

5. Konserwacja węzłów c.o. i c.w.u. o mocy do 0,50 MW mocy zamówionej

210,00 zł/szt./ m-c

6. Konserwacja węzłów c.o. i c.w.u. o mocy od 0,51 MW do 1,00 MW mocy zamówionej

260,00 zł/szt./ m-c

7. Konserwacja węzłów c.o. i c.w.u. o mocy od 1,01 MW do 2,00 MW mocy zamówionej

310,00 zł/szt./ m-c

8. Konserwacja węzłów c.o. i c.w.u. o mocy ponad 2,00 MW mocy zamówionej

510,00 zł/szt./ m-c

Eksploatacja węzłów cieplnych

1. Eksploatacja węzłów cieplnych jedno- i dwufunkcyjnych (bez opłat za energię elektryczną)

3,89 zł/GJ

2. Eksploatacja węzłów cieplnych jedno- i dwufunkcyjnych (z opłatami za energię elektryczną)

5,06 zł/GJ