Analiza laboratoryjna

L.P.

Treść

Cena

1. Przygotowanie próbki laboratoryjnej

26,00 zł

2. Przygotowanie próbki analitycznej

26,00 zł

3. Oznaczenie wilgotności przemijającej [%]

78,00 zł

4. Oznaczenie wilgotności powietrzno-suchej (higroskopijnej) [%]

78,00 zł

5. Oznaczenie wilgotności analitycznej [%]

78,00 zł

6. Oznaczenie wilgotności całkowitej. (z obliczeń) [%]

130,00 zł

7. Oznaczenie popiołu [%]

156,00 zł

8. Oznaczenie siarki całkowitej [%]

173,00 zł

9. Oznaczenie ciepła spalania [kJ/kg]

186,00 zł

10. Oznaczenie wartości opałowej (z obliczeń) bez oznaczenia zawartości siarki całkowitej [kJ/kg]

212,00 zł

11. Oznaczenie wartości opałowej (z obliczeń) z oznaczeniem zawartości siarki całkowitej [kJ/kg]

255,00 zł