Rodzaj załatwianych spraw

Logo MPEC Leszno
BIP MPEC Leszno
Platforma zakupowa
Logo 100 lat niepodległości Leszna

NIP  697-001-16-74 REGON 410020850

ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno Telefon/Fax 65 525 60 00 / 65 525 60 73

Nasze Leszno

Rodzaj załatwianych spraw:

  • Obsługa inwestorów, projektantów i innych podmiotów zainteresowanych podłączeniem do systemu ciepłowniczego MPEC.
  • Doradztwo techniczne w zakresie ciepłownictwa.
  • Przygotowanie ofert podłączenia obiektów do systemu ciepłowniczego MPEC.
  • Określanie warunków technicznych podłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej.
  • Uzgadnianie dokumentacji technicznej węzłów i sieci cieplnej.
  • Uzgadnianie tras przebiegu projektowanego uzbrojenia sieciowego.
  • Zawieranie umów na dostawę energii cieplnej.
  • Przyjmowanie, analizowanie oraz załatwianie zgłaszanych przez odbiorców ciepła reklamacji dotyczących rozliczeń za dostawę energii cieplnej.
  • Udzielanie pełnej informacji o sposobie naliczania opłat za energię cieplną w oparciu o aktualną taryfę ciepła.
  • Odczyty liczników energii cieplnej i innych danych niezbędnych dla prowadzenia prawidłowych rozliczeń z odbiorcami ciepła.
© 2019 MPEC spółka z o. o. w Lesznie
Samochód ciężarowy na sprzedaż

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie ogłasza sprzedaż:

samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN/BEAUTEX TRANSPORTER T5 MAX :

Skip to content