Rodzaj załatwianych spraw

 

Rodzaj załatwianych spraw:

  • Obsługa inwestorów, projektantów i innych podmiotów zainteresowanych podłączeniem do systemu ciepłowniczego MPEC.
  • Doradztwo techniczne w zakresie ciepłownictwa.
  • Przygotowanie ofert podłączenia obiektów do systemu ciepłowniczego MPEC.
  • Określanie warunków technicznych podłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej.
  • Uzgadnianie dokumentacji technicznej węzłów i sieci cieplnej.
  • Uzgadnianie tras przebiegu projektowanego uzbrojenia sieciowego.
  • Zawieranie umów na dostawę energii cieplnej.
  • Przyjmowanie, analizowanie oraz załatwianie zgłaszanych przez odbiorców ciepła reklamacji dotyczących rozliczeń za dostawę energii cieplnej.
  • Udzielanie pełnej informacji o sposobie naliczania opłat za energię cieplną w oparciu o aktualną taryfę ciepła.
  • Odczyty liczników energii cieplnej i innych danych niezbędnych dla prowadzenia prawidłowych rozliczeń z odbiorcami ciepła.