Nasza historia

01.01.1978r. wkutek powołania Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Oddział Energetyki Cieplnej w Lesznie. Od 01.01.1982r. do 20.09.1992r. działało jako wydzielona jednostka pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Przemiany zachodzące w kraju pozwoliły na skomercjalizowanie naszego przedsiębiorstwa, które od 21.09.1992r. działa jako Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000080126 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.