Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Leszno, dnia 24. 05. 2018r.


Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Spółdzielcza 12.
  2. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MPEC Leszno Sp. z o.o. oraz ochrony mienia i ochrony przeciwpożarowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Monitoring obejmuje teren MPEC Sp. z o.o. w Lesznie przy ul. Spółdzielczej 12 oraz parking przy ul. Parkowej 2 w Lesznie.

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firma chroniąca obiekt.
  2. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
  3. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 

© 2019 MPEC spółka z o. o. w Lesznie
Samochód ciężarowy na sprzedaż

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie ogłasza sprzedaż:

samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN/BEAUTEX TRANSPORTER T5 MAX :

Skip to content