Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Leszno, dnia 24. 05. 2018r.

 


Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w MPEC Leszno Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO
informuję, iż:

  1. Administrator i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Spółdzielcza 12.

  1. Przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów RODO art. 6 ust. 1:

  • c – przetwarzanie na podstawie przepisów prawa w zakresie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
  • a – przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody,
  • f – przetwarzanie w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
  1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach to przez okres 12 miesięcy.

  1. Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

  1. Pani/Pana prawa

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Automatyzacja przekazywania danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.


 

© 2019 MPEC spółka z o. o. w Lesznie
Samochód ciężarowy na sprzedaż

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie ogłasza sprzedaż:

samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN/BEAUTEX TRANSPORTER T5 MAX :

Skip to content