Ceny jednoczłonowe

 

Ceny jednoczłonowe dla odbiorców, których cieplna moc zamówiona nie przekracza 30 KW, ustalone na podstawie cen i stawek zawartych w taryfie dla ciepła stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lutego 2018 r.

Ceny jednoczłonowe dla odbiorców, których cieplna moc zamówiona nie przekracza 30 KW, ustalone na podstawie cen i stawek zawartych w taryfie dla ciepła stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2018 r.